Tin tức

Tham gia triển lãm WDD tại Bangkok

Thời gian: từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10 năm 2009
Tên triển lãm: World Didac Asia 2009 (WDD)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok, Thái Lan.
Website:https://webapp.reedtradex.co.th/enews/wdd09epostshow/index.html

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam