Ghế phòng họp & hội nghị
Ghế phòng họp & hội nghị

Ghế phòng họp & hội nghị

Những chiếc bàn chiếc ghế hội họp trang trọng. Chúng thật sự thích hợp với cương vị của một ông chủ tịch hay người diễn thuyết bằng những thiết kế hiện đại, trang nghiêm. Có cả loại cố định và loại có thể dịch chuyển. Một dòng sản phẩm thích hợp cho các phòng hội nghị.

Ghế cố định

Ghế di chuyển

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam