Đặc tính

Kích thước

Màu sắc

Tùy chọn màu của vỏ ghế

Màu đỏ (KSB-51)

Màu cam (KSB-52)

Màu nâu (KSB-53)

Màu xanh da trời (KSB-54)

Màu xanh lá cây (KDB-55)

Màu xám nhạt (KSB-56)

Màu xám đậm (KSB-57)

Màu vàng (KSB-58)

Màu xanh lục lam (KSB-59)

Màu đỏ gạch (KSB-60)

Màu tím (KSB-61)

Màu đen (KSB-62)

Màu xám bụi (KSB-63)

Màu trắng sáng (KSB-64)

Màu xanh dương (KSB-65)

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam

Download

Vui lòng điền thông tin của bạn bên dưới để được download.