Đặc tính

Kích thước

Tùy chọn

TSA-0939; 39T

TSA-0939Z; 39TZ

TSA-0939M; 39TM

BỐ TRÍ THAM KHẢO

Màu sắc

Màu sắc của lưng tựa/ghế

Xám trắng

Vàng chanh

Đen

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam

Download

Vui lòng điền thông tin của bạn bên dưới để được download.