Dự án

Trung tâm Hội nghị Bình Dương


Sản phẩm chính: TSA-712639HS
Địa điểm: Bình Dương
Khu vực/ Quốc gia: Việt Nam
Ngày hoàn tất: Tháng 1 năm 2014.
Cơ sở sử dụng: Hội nghị

TSA-712639
TSA-712639

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam