Dự án

Đại Học Hoa Sen


Sản phẩm chính: RSP-FPO-CS01T
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Khu vực/ Quốc gia: Việt Nam
Ngày hoàn tất: 09/2013
Cơ sở sử dụng: Giáo dục

CS-01 & CS-01T
CS-01 & CS-01T

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam